Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Asiakasrekisteriä pitää Sporthorse Magnets Oy (Y-tunnus 2684189-5). Rekisterinpitäjän postiosoite (ei käyntiä) on Juhonkuja 2 E 33, 33300 Tampere. Rekisteriasioista vastaa Anniina Uusi-Erkkilä.

+35840 7320479/Anniina 

2. REKISTERIN NIMI

Sporthorse Magnets Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

3. REKISTERIN ELI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sporthorse Magnets Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tuotekehitykseen ja markkinointiin. Rekisteröityneille käyttäjille voidaan lähettää kohdennettuja markkinointiviestejä mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa.

4. REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteri sisältää ja sinne kerätään rekisteröidyistä käyttäjistä mm. seuraavia tietoja:

  • Yksityihenkilön henkilötietoja
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Yhteystiedot
  • Ostohistoria
  • Suostumus lähettää suoramarkkinointia
  • Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet


5. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä Sporthorse Magnets Oy rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään sivustolla. Asiakassuhde syntyy mm. kun asiakas rekisteröityy palveluun, tekee ostoksen tai tilaa markkinointiviestejä.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa eikä rekisteriä luovuteta ulkopuolisille tahoille, niitä ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman lakiin perustuvaa tai ilmoitusvelvollisuuteen perustuvaa syytä.

Rekisteriin pääsy edellyttää Sporthorse Magnets Oy:n järjestelmien käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet myönnettään ainoastaan nimetyille henkilöille ja käyttö edellyttää aina käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot kerätään verkkokauppajärjestelmän ylläpitäjän palvelimelle, jonka kautta verkkokaupan työtekijät hallinnoivat rekisteriä suojatun yhteyden kautta.

Tiedot ovat suojattuna myös palomuurin sekä muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa ja niistä tehdään varmuuskopiointi häiriötilanteiden ehkäisemiseksi säännöllisesti.


8. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä omien tietojen käsittelystä suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mm. markkinatutkimuksiin tai sukututkimusiin liittyen. Kielto tulee aina tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin pitäjälle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään siten käyttäjän pyynnöstä.


9. REKISTERÖIDYN TARKASTUOIKEUS

Rekitseröidyllä on oikeus tarkistaa henkilökohtaiset itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee aina tehdä kirjallisesti ja se tulee osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.


10. TIEDON KORJAAMINEN JA YLLÄPITO

Rekisterinpitäjä korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevia tietoja, joko oma-aloitteisesti(omasta virheestä johtuvista syistä) tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröitynyt ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tarvittaessa tiedon korjaamiseksi.


Laatimispäivä 1.5.2015

Back to Top